Mohamed khattab

عن الشّعر، حوار مع الأستاذ “محمّد خطّاب”، وقراءة في قصيدة رفقة

ضمن سلسلتنا “ضيف الأسبوع”، ضيفنا السَّادس، الأستاذ محمّد خطّاب، في حوار شيّق عن الشِّعر وتجلِّياته، متبوع بمناقشة وقراءة لقصيدة “رفقة”، للشَّاعر اللبنانيّ وديع سعادة. -ضيفنا محمد خطَّاب، الأستاذ والإنسان الشَّاعري، كيف يعرِّف لنا نفسه وكيف يراها، كإنسان ومتخصِّص؟ محمّد …